We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×
Blue Ocean Robotics Logo

Pressemeddelelse

Solidt regnskab fra Blue Ocean Robotics

Odense, 28. maj 2019


Blue Ocean Robotics fra Odense præsenterer et solidt regnskab på trods af fokus på udvikling og ny forretningsstrategi. 2018 viser et tilfredsstillende resultat efter skat på 2 mill. kr. i Blue Ocean Robotics Holding og 5 mill. kr. i Blue Ocean Robotics driftsselskabet. Blue Ocean Robotics udvikler, producerer og sælger professionelle servicerobotter inden for sundhed, hospitality, byggeriet og landbrug, fx en UV Desinfektions-Robot til at fjerne bakterier og nedbringe infektionsrater på sygehusene, der i øvrigt i sidste uge vandt den prestigefyldt internationale IERA Awards 2019 pris i Montreal, Canada.

"Det er et virkeligt flot resultat for vores holding og driftsselskab i en fase, hvor de fleste robotter i porteføljen stadig er under udvikling, samtidig med at vi investerer kraftigt i udbygningen af den globale afsætning via forhandlernetværk", fortæller en tilfreds Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics i Odense.

Blue Ocean Robotics udvikler professionelle servicerobotter fra problem, idé og design over udvikling, kommercialisering, markeds scale-up og frem til exit. Hver robot flyttes ud i eget datterselskab som står for at skalere salget globalt. Datterselskabet fungerer som et ventureselskab, da målet er en exit og frasalg af robot-forretningen på et passende tidspunkt. Det vil sige at Blue Ocean Robotics er verdens første "Robot Venture Factory".

"Vi forventer en vækst i salget på mere end 500 procent over de næste år, så vi måler salget i hundreder for nogle robotter og tusinder for andre af vores robotter. Væksten inden for servicerobotter er på 26 procent om året og resulterer dermed i en fordobling af markedet på 3 år, hvor der i dag sælges omkring 100.000 robotter årligt. Behovet er altså kæmpestort og stiger, ikke mindst på grund af den øgede opmærksomhed på produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Ikke alle markeder vokser lige hurtigt, fx kan vi se, at UK, USA, Saudi Arabien blandt andre vokser ganske voldsomt lige nu. På baggrund af det gode resultat allerede nu, forventer vi en stor vækst i vores omsætning over de næste 2-3 år. Men da vi samtidig investerer kraftigt i at udbygge vores forhandlernet globalt, er det ikke sikkert, at vi kan gentage det flotte overskud før om et par år," siger en tilfreds Claus Risager og fortsætter:

"Med vores velafprøvede robot-moduler kan vi hurtigt gå ind og skabe helt nye typer af robotter, der forbedrer, kvalitet, arbejdsmiljø og produktivitet indenfor en række felter som f.eks. rengøring, pasning af dyr og planter, inspektion og vedligehold, byggeri, hotelservice og desinfektion. Kun fantasien sætter grænser. Og alle disse mange robotter er altså bygget af de sammen grundlæggende robot-moduler, så det giver Blue Ocean Robotics et meget stort potentiale for over tid at føje endnu flere robotter til i porteføljen og at skabe disse hurtigere, bedre og billigere - end konkurrenter vil kunne."

Lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital, Peder Jest, ser et meget stort behov for servicerobotter i sundhedsvæsenet. Han siger

"Hygiejneforhold er meget væsentlige, og for eksempel kampen mod multiresistente bakterier er en stigende opgave for alle sundhedsinstitutioner fra hospitaler til plejehjem. Med den voksende mangel på arbejdskraft skal vi simpelthen i gang med at bruge teknologi og automation her for at dække det stigende behov på både eksisterende og nye institutioner."

_______
For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Merima Cikotic, PR & Marketing Manager 
T:  +45 7199 5606 | E: mc@blue-ocean-robotics.com

Kort om Blue Ocean Robotics
Blue Ocean Robotics udvikler, producerer og sælger servicerobotter indenfor sundhed, hospitality, byggeri og landbrug samt andre globale markeder. Porteføljen af robotter inkluderer bl.a. UVD Robot, en mobil desinfektionsrobot; Multi Tower Robot, en mobil patientforflytnings- og genoptræningsrobot, mfl. Virksomheden udvikler robotterne fra problem, ide og design over udvikling, kommercialisering og frem til exit og frasalg, og hvert robot brand etableres i eget datter-/ventureselskab. Dermed er Blue Ocean Robotics den første i verden af sin slags - en “Robot Venture Factory”. Blue Ocean Robotics har netop vundet en af robotbranchens største internationale priser, IERA Award 2019.

Hent fotos her.
Hent regnskabet her.
English version of the Press Release is here